1612162359 3795/2015
Stanovanje, Belokranjska ulica 3, 2000 MariborStanovanje, Belokranjska ulica 3, 2000 Maribor

Stanovanje, Belokranjska ulica 3, 2000 Maribor

Izklicna cena: 10.200,00 €
Datum prodaje:   Do 16.12.2016
Neto tlorisna površina stanovanja:
39,40 m²
Leto gradnje:
1910
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
1.020,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom: Ne odpiraj – javni razpis
Kontakt prodajalca:
041/603 946, grm.roman@siol.net, linnair@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: