1612231010 In 87/2012
Stanovanje, Dilančeva ulica 7, 8000 Novo mesto

Stanovanje, Dilančeva ulica 7, 8000 Novo mesto

Izklicna cena: 80.507,70 €
Datum prodaje:   23.12.2016 ob 10:10
Neto tlorisna površina stanovanja:
147,36 m²
Leto gradnje:
1845 - 1930
Višina varščine:
11.501,10 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Novem mestu, Jerebova 2, 8000 Novo mesto
Kontakt prodajalca:
07/338 10 10, 07/338 11 00; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: