1612211000 VL 123696/2013
Stanovanje, Društvena ulica 2, 1000 LjubljanaStanovanje, Društvena ulica 2, 1000 Ljubljana

Stanovanje, Društvena ulica 2, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 29.141,00 €
Datum prodaje:   21.12.2016 ob 10:00
Neto tlorisna površina stanovanja:
25,70 m²
Leto gradnje:
1968
Višina varščine:
4.163,00 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
01/474 76 00, 01/474 76 06; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: