1612142359 1564/2015
Stanovanje, Glavarjeva ulica 47, 1000 LjubljanaStanovanje, Glavarjeva ulica 47, 1000 LjubljanaStanovanje, Glavarjeva ulica 47, 1000 LjubljanaStanovanje, Glavarjeva ulica 47, 1000 LjubljanaStanovanje, Glavarjeva ulica 47, 1000 LjubljanaStanovanje, Glavarjeva ulica 47, 1000 LjubljanaStanovanje, Glavarjeva ulica 47, 1000 LjubljanaStanovanje, Glavarjeva ulica 47, 1000 LjubljanaStanovanje, Glavarjeva ulica 47, 1000 LjubljanaStanovanje, Glavarjeva ulica 47, 1000 Ljubljana

Stanovanje, Glavarjeva ulica 47, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 77.300,00 €
Datum prodaje:   Do 14.12.2016
Neto tlorisna površina stanovanja:
56,10 m²
Leto gradnje:
1978
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
7.730,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Vodenje insolvenčnih postopkov, mag. Tadeja Tamše, s.p., Kosovelova ulica 16, 3000 Celje
Kontakt prodajalca:
tadeja.tamse@odt.si, tanja.omerzel@odt.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: