1612312359 822/2013
Gorkega ulica 20, 2000 MariborGorkega ulica 20, 2000 Maribor

Stanovanje, Gorkega ulica 20, 2000 Maribor

Datum prodaje:   Do 31.12.2016
Neto tlorisna površina stanovanja:
156 m²
Leto gradnje:
1850
Opis:
Stanovanje je oddano v najem
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Alenka Gril s.p., Lorbekova ulica 17, 2341 Limbuš, s pripisom: Stečajni postopek St 822/2013 – Ponudba za odkup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
041/633 023, 02/613 13 45, alenka.gril@galbi.si; vsak delovnik: 15:00-16:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: