1612142359 1779/2016
Stanovanje, Gorkega ulica 23, 2000 MariborStanovanje, Gorkega ulica 23, 2000 MariborStanovanje, Gorkega ulica 23, 2000 MariborStanovanje, Gorkega ulica 23, 2000 Maribor

Stanovanje, Gorkega ulica 23, 2000 Maribor

Izklicna cena: 20.500,00 €
Datum prodaje:   Do 14.12.2016
Neto tlorisna površina stanovanja:
50 m²
Leto gradnje:
1890
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.050,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Jerneja Pečoler, Vodenje insolvenčnih postopkov, s.p., Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom: Zavezujoče zbiranje ponudb – prodaja stanovanja v postopku osebnega stečaja nad stečajnim dolžnikom ___ (ime dolžnika) - NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
031/596 414, pecoler.jerneja@gmail.com; vsak delovnik: 14:00-16:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: