1701121200 853/2009
Stanovanje, Lendavska ulica 23b, 9000 Murska SobotaStanovanje, Lendavska ulica 23b, 9000 Murska Sobota

Stanovanje, Lendavska ulica 23b, 9000 Murska Sobota

Datum prodaje:   Do 12.1.2017 do 12:00
Neto tlorisna površina stanovanja:
46,40 m²
Leto gradnje:
1983
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
3.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred potekom roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mura d.d. - v stečaju, Plese 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: Ponudba za nakup stanovanja pod zap. št.: X, NZP – NE ODPIRAJ!
Kontakt prodajalca:
02/513 28 01, 02/513 28 04; vsak delovnik: 10:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: