1701052359 876/2014
Stanovanje, Obrež 46a, 2277 Središče ob DraviStanovanje, Obrež 46a, 2277 Središče ob DraviStanovanje, Obrež 46a, 2277 Središče ob DraviStanovanje, Obrež 46a, 2277 Središče ob DraviStanovanje, Obrež 46a, 2277 Središče ob DraviStanovanje, Obrež 46a, 2277 Središče ob DraviStanovanje, Obrež 46a, 2277 Središče ob Dravi

Stanovanje, Obrež 46a, 2277 Središče ob Dravi

Datum prodaje:   Do 5.1.2017
Neto tlorisna površina stanovanja:
102,60 m²
Leto gradnje:
1990
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Sandi Mrvar s.p., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: ne odpiraj - nezavezujoče zbiranje ponudb ___ (ime dolžnika)
Kontakt prodajalca:
01/524 01 20, sandi.mrvar@mrvar.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: