1701121200 853/2009
Stanovanje, Razlagova ulica 10, 9000 Murska SobotaStanovanje, Razlagova ulica 10, 9000 Murska Sobota

Stanovanje, Razlagova ulica 10, 9000 Murska Sobota

Datum prodaje:   Do 12.1.2017 do 12:00
Neto tlorisna površina stanovanja:
54 m²
Neto tlorisna površina kleti:
7,90 m²
Leto gradnje:
1988
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
3.500,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred potekom roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mura d.d. - v stečaju, Plese 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: Ponudba za nakup stanovanja pod zap. št.: X, NZP – NE ODPIRAJ!
Kontakt prodajalca:
02/513 28 01, 02/513 28 04; vsak delovnik: 10:00-12:00