1701032359 1009/2016 1010/2016
Stanovanje, Trnoveljska cesta 32, Trnovlje pri Celju, 3000 CeljeStanovanje, Trnoveljska cesta 32, Trnovlje pri Celju, 3000 Celje

Stanovanje, Trnoveljska cesta 32, Trnovlje pri Celju, 3000 Celje

Izklicna cena: 115.105,38 €
Datum prodaje:   Do 3.1.2017
Neto tlorisna površina stanovanja:
122,30 m²
Leto gradnje:
2006
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
11.510,53 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mateja Benedik s.p., Mavčiče 98, 4211 Mavčiče, s pripisom: ___ (ime dolžnika) v stečaju - zbiranje ponudb za stanovanje – NE ODPIRAJ; dr. Irena Lesjak, Brezje pri Slovenski Bistrici 8, 2310 Slovenska Bistrica
Kontakt prodajalca:
041/699 522, 041 355 339, 041/834 254, upravitelj.mateja.benedik@gmail.com, upravitelj.mateja.benedik@vep.si; vsak delovnik: 8:00-15:00