1612091200 2682/2014
Stanovanje, Ulica heroja Nandeta 52, 2000 MariborStanovanje, Ulica heroja Nandeta 52, 2000 Maribor

Stanovanje, Ulica heroja Nandeta 52, 2000 Maribor

Izklicna cena: 91.200,00 €
Datum prodaje:   9.12.2016 ob 12:00
Neto tlorisna površina stanovanja:
161,40 m²
Neto tlorisna površina parkirnega mesta:
13,70 m²
Leto gradnje:
2005
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
9.120,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
EOS Trnovo d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
prodaje@ibiro.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: