1701142359 1451/2011
Stanovanje, Ulica Moše Pijada 31, 2000 MariborStanovanje, Ulica Moše Pijada 31, 2000 Maribor

Stanovanje, Ulica Moše Pijada 31, 2000 Maribor

Izklicna cena: 120.747,00 €
Datum prodaje:   Do 14.1.2017
Leto gradnje:
1897
Opis:
Lastništvo celotne zgradbe ni urejeno in je v zemljiški knjigi kot lastnik vpisana Mestna občina Maribor
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
12.074,70 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Konstruktor VGR d.o.o. v stečaju, Jadranska cesta 25a, 2000 Maribor, s pripisom: NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB STANOVANJE
Kontakt prodajalca:
01/520 20 00
Dokumenti z ostalimi informacijami: