1612082359 VL 180097/2014 5705/2015
Stanovanje, Vodenska cesta 12, 1420 TrbovljeStanovanje, Vodenska cesta 12, 1420 TrbovljeStanovanje, Vodenska cesta 12, 1420 Trbovlje

Stanovanje, Vodenska cesta 12, 1420 Trbovlje

Datum prodaje:   Do 8.12.2016
Leto gradnje:
1950
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Milena Sisinger, Zgornja Kungota 12c, 2201 Zgornja Kungota, s pripisom: Ponudba – stanovanje
Kontakt prodajalca:
041/376 758
Dokumenti z ostalimi informacijami: