1612272359 1856/2013
Stanovanje, Škrjančevo 15b, 1235 RadomljeStanovanje, Škrjančevo 15b, 1235 Radomlje1959 51/125

Stanovanje, Škrjančevo 15b, 1235 Radomlje

Izklicna cena: 62.000,00 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Neto tlorisna površina stanovanja:
64,30 m²
Leto gradnje:
2009
Neto tlorisna površina parkirnega mesta:
12 m²
Opis:
Stanovanje je oddano v najem
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
6.200,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Robert Zakrajšek, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: Vse za laboratorij - zavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
info@odz.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: