1612151000 6453/2014
Stanovanje in poslovni prostori, Paka pri Velenju 68, 3320 VelenjeStanovanje in poslovni prostori, Paka pri Velenju 68, 3320 Velenje953 200/13953 200/14

Stanovanje in poslovni prostori, Paka pri Velenju 68, 3320 Velenje

Izklicna cena: 186.797,40 €
Datum prodaje:   15.12.2016 ob 10:00
Neto tlorisna površina stanovanja:
555,70 m²
Neto tlorisna površina poslovnih prostorov:
92,70 m²
Leto gradnje:
1975
Površina parcel:
816 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
18.679,74 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Dunajska cesta 129, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
041/600 658, anja@jandrok.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: