1612302359 In 3/2011 2001/2016
Stanovanjsko gospodarska stavba (v deležu 1/2), Dobrovnik 6b, 9223 DobrovnikStanovanjsko gospodarska stavba (v deležu 1/2), Dobrovnik 6b, 9223 Dobrovnik146 3913/2 (v deležu 1/2)

Stanovanjsko gospodarska stavba (v deležu 1/2), Dobrovnik 6b, 9223 Dobrovnik

Izklicna cena: 45.280,00 €
Datum prodaje:   Do 30.12.2016
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
255 m²
Neto tlorisna površina gospodarskega dela stavbe:
63,50 m²
Leto gradnje:
1988
Površina parcele:
690 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
4.528,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Tone Kozelj, Glavni trg 39, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom: ne odpiraj ponudba za St. 2001/2016
Kontakt prodajalca:
041/650 715, 02/884 15 45, tone.kozelj@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: