1612282359 3733/2015
Stanovanjsko poslovna hiša, Korte 12a, 6310 IzolaStanovanjsko poslovna hiša, Korte 12a, 6310 Izola2629 1317/92629 1317/10

Stanovanjsko poslovna hiša, Korte 12a, 6310 Izola

Datum prodaje:   Do 28.12.2016
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
307,50 m²
Neto tlorisna površina poslovnega dela stavbe:
205 m²
Leto gradnje:
1995
Površina parcel:
898 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Marko Drobež, Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: St 3733/2015 – prodaja z zbiranjem ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
041/739 887
Dokumenti z ostalimi informacijami: