1612272359 5377/2015
Stanovanjsko poslovna hiša, Spodnja Hajdina 66, 2288 HajdinaStanovanjsko poslovna hiša, Spodnja Hajdina 66, 2288 Hajdina397 707/6

Stanovanjsko poslovna hiša, Spodnja Hajdina 66, 2288 Hajdina

Izklicna cena: 112.400,00 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
69,60 m²
Neto tlorisna površina poslovnega dela stavbe:
65,30 m²
Leto gradnje:
1937
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
39 m²
Leto gradnje:
1937
Površina parcele:
680 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
11.240,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Pravna pisarna Skumavec, Katja Skumavec s.p., p.p. 1019, 4291 Bistrica pri Tržiču, s pripisom: Stečajni postopek St 5377/2015, ponudba za nakup parcel - ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
031/384 131, pisarna.skumavec@gmail.com; vsak delovnik: 12:00-14:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: