1612191430 4786/2014
Stanovanjsko poslovna hiša (v deležu 1/2), Marice Kovačeve ulica 4, 1000 LjubljanaStanovanjsko poslovna hiša (v deležu 1/2), Marice Kovačeve ulica 4, 1000 Ljubljana1735 725 (v deležu 1/2)1735 726 (v deležu 1/2)

Stanovanjsko poslovna hiša (v deležu 1/2), Marice Kovačeve ulica 4, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 71.500,00 €
Datum prodaje:   19.12.2016 ob 14:30
Neto tlorisna površina stanovanjskega dela stavbe:
160 m²
Neto tlorisna površina poslovnega dela stavbe:
14,10 m²
Leto gradnje:
1938
Neto tlorisna površina garaže:
30,50 m²
Leto gradnje:
1972
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
7 m²
Leto gradnje:
1954
Površina parcel:
704 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
7.150,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
EOS Trnovo d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
upravitelj.vicar@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: