1701022359 353/2014
Stavbna, kmetijska in gozdna zemljišča, Vrh nad Laškim, 3270 Laško1036 136/11036 130/131036 130/161036 130/11036 1341036 1351036 1331036 1371036 136/21036 1143

Stavbna, kmetijska in gozdna zemljišča, Vrh nad Laškim, 3270 Laško

Datum prodaje:   Do 2.1.2017
Stavbno zemljišče:
4.621 m²
Kmetijsko zemljišče:
24.869 m²
Gozdno zemljišče:
8.783 m²
Površina parcel:
38.273 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetniška družba Sibinčič Križanec Medak o.p. d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: nezavezujoča ponudba/ zap. št. nepremičnine - osebni stečaj ___ (ime dolžnika)
Kontakt prodajalca:
059/097 411, 059/097 400, jan.sibincic@skmp.si, info@skmp.si; vsak delovnik: 10:00-14:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: