1612152359 1542/2013
Stavbna, kmetijska in gozdna zemljišča, 9232 Črenšovci138 1599138 1600138 1205138 1206140 2615

Stavbna in kmetijska zemljišča, 9232 Črenšovci (4x, 877,04 € - 12.175,58 €)

Izklicna cena: 877,04 €
Datum prodaje:   Do 15.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo po sklopih
Količina predmetov prodaje:
4 sklopi
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
877,04 € - 12.175,58 €
Površina posameznega sklopa parcel:
532 m² - 6.200 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
87,70 € - 1.217,56 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Bojan Vajzman, upravitelj, Borštnikova ulica 10, 2103 Maribor, s pripisom: ne odpiraj - St 1542/2013 – zavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
051/347 855; vsak delovnik: 9:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: