1612272359 1543/2014
Stavbna zemljišča, Engelsova ulica, 2000 Maribor660 2277/6660 2265/6660 2277/9660 2265/5660 2265/7660 2265/1660 2277/10660 2265/3660 2266/1

Stavbna zemljišča, Engelsova ulica, 2000 Maribor (9x, 5.947,50 € - 176.621,25 €)

Izklicna cena: 5.947,50 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
9 parcel
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
5.947,50 € - 176.621,25 €
Površina posamezne parcele:
122 m² - 3.623 m²
Neto tlorisna površina stavb:
93,60 m² (na parceli s parcelno številko 660 2277/10 se nahajajo 4 gospodarska poslopja)
Leto gradnje:
1900 - 1978
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
594,75 € - 17.662,12 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Igor Gorše, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: Zbiranje ponudb - ZIM
Kontakt prodajalca:
031/557 241, gorseigor@yahoo.com; vsak delovnik: 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: