1612272359 1543/2014
Stavbna zemljišča, Letonjeva ulica, 2000 Maribor678 1298678 1297678 1296678 1295

Stavbna zemljišča, Letonjeva ulica, 2000 Maribor

Izklicna cena: 203.860,80 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Površina parcel:
1.936 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
20.386,08 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Igor Gorše, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: Zbiranje ponudb - ZIM
Kontakt prodajalca:
031/557 241, gorseigor@yahoo.com; vsak delovnik: 10:00-13:00