1612201600 1581/2015
523 211/4523 211/5523 211/6523 211/7

Stavbno in kmetijsko zemljišče, Zgornji Žerjavci, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Izklicna cena: 10.000,00 €
Datum prodaje:   20.12.2016 ob 16:00
Stavbno zemljišče:
925 m²
Kmetijsko zemljišče:
686 m²
Površina parcel:
1.611 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
1.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
041/677 482, 031/359 569, upravitelj@rfp.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: