1612272359 1543/2014
Stavbno zemljišče, Cesta v Rošpoh, 2351 Kamnica636 243/2

Stavbno zemljišče, Cesta v Rošpoh, 2351 Kamnica

Izklicna cena: 126.881,30 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Površina parcele:
2.907 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
12.688,13 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Igor Gorše, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: Zbiranje ponudb - ZIM
Kontakt prodajalca:
031/557 241, gorseigor@yahoo.com; vsak delovnik: 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: