1612080830 gsz
676 68

Stavbno zemljišče, Ceste Graške Gore, 2341 Limbuš - Pekre

Izklicna cena: 92.440,00 €
Datum prodaje:   Do 8.12.2016 do 8:30
Površina parcel:
2.311 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
9.244,00 €
Zadnji dan za vplačilo varščine:
7.12.2016
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
JP GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, s pripisom: Ponudba za nakup zemljišča, z oznako zaporedne številke ter pripisom – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
02/220 14 22, 02/220 14 23, 02/220 15 54, info@jp-gsz-mb.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: