1612172359 1127/2016
Stavbno zemljišče, Dole, 3230 Šentjur1132 1566/41132 481/71132 1566/2

Stavbno zemljišče, Dole, 3230 Šentjur

Izklicna cena: 116.800,00 €
Datum prodaje:   Do 17.12.2016
Površina parcel:
3.714 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
11.680,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Tone Kozelj, Glavni trg 39, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom: ne odpiraj ponudba za St. 1127/2016
Kontakt prodajalca:
041/650 715, 02/884 15 45, tone.kozelj@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: