1701102359 4040/2015
Stavbno zemljišče, Grajska ulica, 1410 Zagorje ob SaviStavbno zemljišče, Grajska ulica, 1410 Zagorje ob Savi2641 263/62641 250/112641 250/132641 263/102641 263/121886 279/61886 279/2

Stavbno zemljišče, Grajska ulica, 1410 Zagorje ob Savi

Izklicna cena: 8.450,00 €
Datum prodaje:   Do 10.1.2017
Površina parcel:
614 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
845,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Bojan Klenovšek, Nazorjeva ulica 12, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB H&P
Kontakt prodajalca:
01/251 17 33, bojan.klenovsek@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: