1612272359 1543/2014
675 460/3

Stavbno zemljišče, Hrastje, 2341 Limbuš

Izklicna cena: 101.000,25 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Površina parcele:
3.453 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
10.100,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj Igor Gorše, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: Zbiranje ponudb - ZIM
Kontakt prodajalca:
031/557 241, gorseigor@yahoo.com; vsak delovnik: 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: