1701042359 3499/2015
Stavbno zemljišče, Jevnica, 1281 Kresnice

Stavbno zemljišče, Jevnica, 1281 Kresnice

Izklicna cena: 109.874,00 €
Datum prodaje:   Do 4.1.2017
Površina parcel:
1.991 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
10.987,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Grega Lippai - upravitelj v insolvenčnih postopkih, Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB
Kontakt prodajalca:
031/240 430, pisarna.stecaji@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: