1701101600 1358/2012
Stavbno zemljišče, Južna cesta, 6310 IzolaStavbno zemljišče, Južna cesta, 6310 Izola

Stavbno zemljišče, Južna cesta, 6310 Izola

Izklicna cena: 4.160.024,00 €
Datum prodaje:   Do 10.1.2017 do 16:00
Površina parcel:
38.355 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
208.001,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Osebno ali pisno na naslov Primorje d.d. – v stečaju, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, s pripisom: Ponudba na podlagi vabila stečajnega dolžnika Primorje – zemljišče TPC LIVADE v Izoli – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
bostjan.okoren@primorje.si, rudolf.hramec@gmail.com