1612312359 moms
128 2606128 2607

Hiša, Ribiška ulica 18, Bakovci, 9000 Murska Sobota

Izklicna cena: 22.566,00 €
Datum prodaje:   Do 31.12.2016
Neto tlorisna površina hiše:
54,20 m²
Leto gradnje:
1950
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
30 m²
Leto gradnje:
1960
Površina parcel:
993 m²
Naslednje nepremičnine se prodajajo v deležu:
Del gospodarskega poslopja, Ribiška ulica, Bakovci, 9000 Murska Sobota
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
119,50 m²
Leto gradnje:
1978
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.256,60 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: NE ODPIRAJ - JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN
Kontakt prodajalca:
02/525 16 73, mestna.obcina@murska-sobota.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: