1612312359 moms
Stavbno zemljišče, Krog, 9000 Murska Sobota127 2408/2127 2408/3

Stavbno zemljišče, Krog, 9000 Murska Sobota (2x)

Izklicna cena: 14.999,00 €
Datum prodaje:   Do 31.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
2 parceli
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
14.999,00 € / parcelo
Površina posamezne parcele:
895 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
1.499,90 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: NE ODPIRAJ - JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN
Kontakt prodajalca:
02/525 16 73, mestna.obcina@murska-sobota.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: