1612081200 3690/2014
Stavbno zemljišče, Limbuška cesta, 2341 Limbuš661 995/8

Stavbno zemljišče, Limbuška cesta, 2341 Limbuš

Izklicna cena: 53.409,83 €
Datum prodaje:   Do 8.12.2016 do 12:00
Površina parcele:
1.435 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
10.050,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Kristijan Anton Kontarščak – upravitelj, Partizanska cesta 32, 2000 Maribor, s pripisom: ponudba za parcelo v Limbušu – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
02/235 25 80, info@odvetnik-kontarscak.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: