1612272359 4856/2014
Stavbno zemljišče, Mirce, 5270 AjdovščinaStavbno zemljišče, Mirce, 5270 Ajdovščina

Stavbno zemljišče, Mirce, 5270 Ajdovščina

Izklicna cena: 116.000,00 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Površina parcel:
5.612,00 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
11.600,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Marko Drobež, Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: St 4856/2014 – prodaja nepremičnin z zbiranjem ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
041/739 887, marko.drobez@lamark.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: