1701201200 853/2009
Stavbno zemljišče, Plese, 9000 Murska Sobota105 4641/6105 4641/7105 4641/8

Stavbno zemljišče, Plese, 9000 Murska Sobota

Izklicna cena: 157.836,96 €
Datum prodaje:   Do 20.1.2017 do 12:00
Površina parcel:
4.026 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
16.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred potekom roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mura d.d. - v stečaju, Plese 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: Ponudba za Prodajni paket ZELENICE PRI PETROLU – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
02/513 28 01, 02/513 28 04; vsak delovnik: 10:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: