1701191200 853/2009
Stavbno zemljišče, Plese, 9000 Murska Sobota105 4631/6105 4632105 4640/1105 4640/2105 4641/5

Stavbno zemljišče, Plese, 9000 Murska Sobota

Izklicna cena: 414.505,74 €
Datum prodaje:   Do 19.1.2017 do 12:00
Površina parcel:
10.566 m²
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
98,60 m²
Leto gradnje:
1991
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
45.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred potekom roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mura d.d. - v stečaju, Plese 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: Ponudba za Prodajni paket IGRIŠČA IN PARKIRIŠČA Z LOPO – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
02/513 28 01, 02/513 28 04; vsak delovnik: 10:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: