1612052359 2658/2012
Stavbno zemljišče, Plečnikova ulica, 2310 Slovenska Bistrica753 1392/6

Stavbno zemljišče, Plečnikova ulica, 2310 Slovenska Bistrica

Izklicna cena: 222.735,00 €
Datum prodaje:   Do 5.12.2016
Površina parcele:
3.291 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
23.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mediana Branko Đorđevič s.p., Šlandrov trg 5, 3310 Žalec, s pripisom: NE ODPIRAJ - Granit d.d. - v stečaju, St 2658/12 - zavezujoče zbiranje ponudb Zemljišča na lokaciji Avtobusna postaja Slov. Bistrica in številka sklopa za katerega se daje ponudba
Kontakt prodajalca:
041/609 308, 041/783 207; vsak delovnik: 12:00-14:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: