1701181200 motržič
Stavbno zemljišče, Podljubelj, 4290 Tržič2141 195/212141 195/222141 195/23

Stavbno zemljišče, Podljubelj, 4290 Tržič

Izklicna cena: 48.029,46 €
Datum prodaje:   Do 18.1.2017 do 12:00
Površina parcel:
1.404 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
4.802,95 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Osebno v vložišče ali pisno na naslov Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, s pripisom: Ponudba za nakup nepremičnin – Podljubelj - NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
04/597 15 27
Dokumenti z ostalimi informacijami: