1612122359 2520/2016
Stavbno zemljišče, Podvine, 1410 Zagorje ob Savi1886 7

Stavbno zemljišče, Podvine, 1410 Zagorje ob Savi

Datum prodaje:   Do 12.12.2016
Površina parcele:
745 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Kristijan Anton Kontarščak s.p., upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti, Partizanska cesta 32, 2000 Maribor, s pripisom: ponudba ZAGORJE - ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
02/235 25 80, info@odvetnik-kontarscak.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: