1612272359 5377/2015
Stavbno zemljišče, Spodnja Hajdina, 2288 Hajdina397 709/4397 707/8

Stavbno zemljišče, Spodnja Hajdina, 2288 Hajdina

Izklicna cena: 40.200,00 €
Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Površina parcel:
1.276 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
4.020,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Pravna pisarna Skumavec, Katja Skumavec s.p., p.p. 1019, 4291 Bistrica pri Tržiču, s pripisom: Stečajni postopek St 5377/2015, ponudba za nakup parcel - ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
031/384 131, pisarna.skumavec@gmail.com; vsak delovnik: 12:00-14:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: