1612242359 0058/2014
Stavbno zemljišče, Triglavska cesta, 4281 Mojstrana2171 1334/12171 1333/12171 1333/2

Stavbno zemljišče, Triglavska cesta, 4281 Mojstrana

Izklicna cena: 440.300,00 €
Datum prodaje:   Do 24.12.2016
Površina parcel:
4.544 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
44.030,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
SGP Tehnik d.d. - v stečaju, Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, s pripisom: St 58/2014 - Mojstrana parcele - zbiranje ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
031/629 527, 051/271 271, mateja.kosir@sgp-tehnik.si, info@odv.si; vsak delovnik: 10:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: