1612052359 5879/2014
Stavbno zemljišče, Ulica Alme Sodnik, 1000 Ljubljana1739 1991/225

Stavbno zemljišče, Ulica Alme Sodnik, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 1.796.392,80 €
Datum prodaje:   Do 5.12.2016
Površina parcele:
9.209 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
89.819,64 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Insolvenčna pisarna Celje, Tomaž Kos s.p., Ulica XIV. divizije 14/3, 3000 Celje, s pripisom: Stečajni postopek St 5879/2014 - Ponudba za odkup - ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
03/427 44 88, 03/427 44 80, jeranko@siol.net; vsak delovnik 8:00-14:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: