1612091500 movodice
Stavbno zemljišče, Vodiška cesta, 1217 Vodice1741 149/4

Stavbno zemljišče, Vodiška cesta, 1217 Vodice

Izklicna cena: 55.630,60 €
Datum prodaje:   Do 9.12.2016 do 15:00
Površina parcele:
652 m²
Neto tlorisna površina gospodarskega poslopja:
48,60 m²
Leto gradnje:
1885
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
5.563,06 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Občina Vodice, Škofjeloška cesta 7, 1217 Vodice, s pripisom: NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA PRODAJO, ID znak 1741-149/4-0
Kontakt prodajalca:
01/833 26 10
Dokumenti z ostalimi informacijami: