1612140830 In 40/2014 In 60/2014
180 107/3

Stavbno zemljišče, Črnci, 9253 Apače

Izklicna cena: 31.326,40 €
Datum prodaje:   14.12.2016 ob 8:30
Površina parcele:
3.391 m²
Višina varščine:
4.475,20 €
Rok za plačilo varščine:
3 delovne dni pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Kerenčičeva 3, 9250 Gornja Radgona
Kontakt prodajalca:
02/564 37 20; ponedeljek, sreda, petek: 9:00-12:00 in sreda: 14:00-16:30
Dokumenti z ostalimi informacijami: