1612162359 3637/2016
1709 1010/111709 1010/122199 1246/2532200 13912200 1398

Gozdna zemljišča, 1291 Škofljica, 4264 Bohinjska Bistrica (5x)

Datum prodaje:   Do 16.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Nepremičnine se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
5 parcel
Površina posamezne parcele:
6.890 m² - 25.079 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mateja Benedik s.p., Mavčiče 98, 4211 Mavčiče, s pripisom: Gozdarstvo Vodišek 1 d.o.o. - v stečaju zbiranje ponudb za gozd – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
041/834 254, upravitelj.mateja.benedik@gmail.com, upravitelj.mateja.benedik@vep.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: