1612092359 2048/2015
Terasa in garaža (v deležu 4/5), Bolgarska ulica, 1000 Ljubljana1726 2/3 (v deležu 4/5)

Terasa in garaža (v deležu 4/5), Bolgarska ulica, 1000 Ljubljana

Izklicna cena: 16.900,00 €
Datum prodaje:   Do 9.12.2016
Neto tlorisna površina stavbe:
63 m²
Leto gradnje:
1900
Površina parcele:
68 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
1.690,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom: Ne odpiraj – javni razpis
Kontakt prodajalca:
041/603 946, grm.roman@siol.net, linnair@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: