1612201000 1879/2013
Tovarniški kompleks, Pot Vitka Pavliča 9, 1430 Hrastnik

Tovarniški kompleks, Pot Vitka Pavliča 9, 1430 Hrastnik

Izklicna cena: 300.000,00 €
Datum prodaje:   20.12.2016 ob 10:00
Površina parcel:
16.580 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
30.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Insolvenčna pisarna Celje, Ulica XIV. divizije 14/3, 3000 Celje
Kontakt prodajalca:
03/427 44 88, 03/427 44 80, jeranko@siol.net; vsak delovnik 8:00-14:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: