1701171200 853/2009
Upravna stavba, Plese, 9000 Murska Sobota

Upravna stavba, Plese, 9000 Murska Sobota

Izklicna cena: 487.228,62 €
Datum prodaje:   Do 17.1.2017 do 12:00
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
1.982,60 m²
Leto gradnje:
1975
Neto tlorisna površina vratarnice:
33,50 m²
Leto gradnje:
1974
Površina parcel:
5.815 m²
Naslednje nepremičnine se prodajajo v deležu:
Asfaltirana dovozna pot (v deležu 697/10000), Plese, 9000 Murska Sobota
Površina parcele:
1.867 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
50.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred potekom roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mura d.d. – v stečaju, Plese 2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: Ponudba za Prodajni paket Upravna zgradba – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
02/513 28 04, 02/513 28 01; vsak delovnik: 10:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: