1612160900 mopiran
2630 209/9

Zemljišče, Dantejeva ulica, 6330 Piran

Izklicna cena: 45.542,80 €
Datum prodaje:   Do 16.12.2016 do 9:00
Površina parcele:
410 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
4.554,28 €
Zadnji dan za vplačilo varščine:
15.12.2016 do 9:00
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, s pripisom: Javni razpis za prodajo nepremičnin - ne odpiraj!
Kontakt prodajalca:
05/671 03 18
Dokumenti z ostalimi informacijami: